لیست دوره های
دپارتمان زبـان

ردیف

نـام دوره

1

ترمیک عادی

 

01تا02

03تا08

09تا14

15تا20

2

فشرده

سطح پایه فشرده

سطح 1 فشرده

سطح 2 فشرده

سطح 3 فشرده

سطح 4 فشرده

advanced

3

چت

چت مقدماتی

 

سطح 1

 

سطح 2

چت متوسط

 

سطح 1

 

سطح 2

چت پیشرفته

 

سطح 1

 

سطح 2

4

IELTS

ترم 1 تا 4

5

IELTS

فشرده 4 ماهه

6

TOFEL

ترم 1 تا 14

7

TOFEL

فشرده 4 ماهه

8

خصوصی ترمیک

سطح 1 (01تا 08)

سطح 2 (09تا14)

سطح 3
(پیشرفته)

9

خصوصی TOFEL&IELTS

سطح پیشرفته

10

فرانسه

11

TTC

تربیت مدرس

12

دوره های زبان
گردشگری
(Tourism)

آدرس: رسالت جنوبی، نبش چهارراه پارک دولت، موسسه آموزش عالی آزاد پردیس معمار تلفن های تماس: 33613030-33613000